The Art of Connection

WONEN IS MEER DAN EEN HUIS

(Mohammadi, 2021)

Snelle info

Status: lopend
Looptijd: 2021-2023

The Art of Connection is een initiatief van Cohousing Arnhem in samenwerking met het lectoraat Architecture in Health (AiH) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Het betreft een onderzoek dat zich richt zich op het ontwikkelen van een interactieve (buiten)ruimte om de sociale interactie tussen bewoners van de wijk Coehoorn in Arnhem te bevorderen.

Door de dubbele vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen groeit de groep zelfstandig wonende senioren én de druk op de ouderenzorg in Nederland snel. Deze groep senioren heeft, naast een grote kans op één of meerdere chronische aandoeningen, grotere kans op eenzaamheid en sociale isolatie. De huidige coronapandemie vergroot deze sociale kwetsbaarheid. Echter, juist voor deze groep is een informeel netwerk en nabijheid van contacten cruciaal om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Een lichte vorm van ‘gemeenschap’ en sociale interactie in de buurt is een voorwaarde voor het ontstaan van informele netwerken. Een semi-publieke ruimte in de vorm van een dynamische ‘fourth place’, kan deze sociale interactie tussen buurtbewoners, waaronder kwetsbare ouderen, stimuleren en faciliteren.
In ‘The Art of Connection’ fungeert de buitenruimte rond CPO Cohousing, gericht op meergeneratiewonen in de vergrijzende wijk Coehoorn te Arnhem, als ‘living lab’.

Aansluitend bij de waarden van deze slimme, creatieve wijk, staat de volgende onderzoeksvraag staat centraal: Op welke manier kan een interactieve buitenruimte bijdragen aan het bevorderen van sociale interactie tussen bewoners, waaronder kwetsbare ouderen, in de wijk Coehoorn? In co-creatie met gebruikers en stakeholders wordt, in een iteratief proces, een prototype van een interactieve buitenruimte ontwikkeld. Deze wordt in een pilot geëvalueerd met behulp van big data, gecombineerd met observaties, interviews en expertmeetings. Door actieve betrokkenheid van buurtbewoners en andere (lokale) stakeholders, gedurende het hele proces, wordt een learning community gevormd, hetgeen de kans op een geslaagde interventie vergroot.

Het onderzoek duurt twee jaar. Het is praktijkgericht: al onderzoekende wordt samen met belanghebbenden gekeken naar wat voor de buurt de beste oplossingen kunnen zijn. Het wordt gefinancierd vanuit de regeling Extramurale Zorg (SIA) en vanuit bijdragen (kennis/kunde of cash) van verschillende partners. Dit zijn onder andere Stichting Coehoorn, Artez, Windesheim, Fontys, Rijnstate, Gemeente Arnhem, Onze Huisartsen, Zorgsaam Wonen, Fillip Studio’s, Energy Floors, en Team Leefomgeving Centrum. Masi Mohammadi is vanuit het lectoraat Architecture in Health aan de HAN projectleider.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Marleen van Beuzekom
Docent-onderzoeker

Moniek van Loon
Onderzoeker

Toine van Lieshout
Onderzoeker

Nieuws

Publicaties en producten