Sociale woningbouw vanuit een empathisch perspectief

SOCIAAL WONEN

Snelle info

Status: afgerond
Looptijd:
Opdrachtgever: RSZK (huidig Oktober)

De groei in thuiswonende senioren resulteert in een groeiende zorgvraag, waar de empathische woning op inspeelt.

Dit zorgt ervoor dat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen door in te spelen op de behoefte van de bewoner. Met Woonstichting Domus is gewerkt aan een empathisch woonconcept dat betaalbaar is voor hun kwetsbare doelgroep en dit onderzoek zocht welke eisen dit stelt aan de gebouwde omgeving. Er zijn ontwerpprincipes ontwikkeld voor toekomstgerichte sociale woningbouw die een actief en zelfstandig level stimuleren voor senioren met als belangrijke aspecten bruikbaarheid,

sociaal contact en duurzaamheid. Een bestaand woongebouw met aanleunwoningen is gebruikt als onderzoeksgebied om te kijken hoe deze omgeving verbeterd kan worden. De uiteindelijke resultaten hebben geleid tot concrete veranderingen die deels uitgevoerd worden op deze locatie.
Om vanuit empathisch perspectief tot een ontwerp te komen, is een handboek ontwikkeld dat gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de behoeften van de oudere doelgroep. Dit handboek bevat sets van kaarten die vragen stellen over bepaalde lagen van de woonomgeving, zoals locatie, indeling en installaties.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Marije Sanders-Kortekaas
PhD-student

Nieuws

Publicaties en producten