Sociaal, Leefbaar, Innovatief, MENSGERICHT

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel: SLIM Participeren: Een instrument voor het participatief ontwerpen van slimme gezonde wijken voor senioren
Looptijd: 2020-2021
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Leerstoel Smart Architectural Technologies, TU/e
Subsidieverstrekker: NWO VerDus SURF (Smart Urban Regions of the Future) Pop Up (projectnummer 438.19.177)

Bewonersparticipatie, hoe doe je dat?

Het ontwerpen van een SLIMme wijk vergt een andere manier van directe zeggenschap van bewoners dan in regulieren woonwijken. Om eigenaarschap en saamhorigheid in deze SLIMme wijk te stimuleren en ondersteunen, is het betrekken van (kwetsbare) seniore doelgroepen in het gehele ontwerp- en ontwikkelproces van deze wijk van belang. Echter, door de verscheidenheid van behoeften, wensen en capaciteiten van deze doelgroep, is dit een complex proces. Een praktisch houvast om systematische betrokkenheid vorm te geven, mist nog.

Daarom is er in het deelproject ‘SLIM Participeren: Een instrument voor het participatief ontwerpen van slimme wijken voor senioren’ onderzocht naar de wijze waarop dit proces ingericht kan worden. Daartoe is het co-creatie instrument ‘SLIM Participeren’ ontwikkeld voor het ontwerpen van een SLIMme wijk om de bewoners langdurig te betrekken bij het ontwerpproces.

Op deze pagina kunt u de resultaten en producten vinden van de deelprojecten ‘SLIM Participeren: Een instrument voor het participatief ontwerpen van slimme wijken voor senioren’ en ‘Shaping smart neighborhoods for healthy ageing’.

Producten

Het opgeleverde beleidsdocument biedt inzicht in een passend participatieproces voor het ontwikkelen van SLIMme wijken.

De participatietool is een spel om een participatieproces te ervaren. Het spel wordt gespeeld met 6-7 spelers die ieder een eigen rol vervullen.

In september 2021 heeft een feestelijke braderie plaatsgevonden op het terrein van de SLIMme Wijk Waalre.

Partners

Onderzoeksteam

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi (TU/e)
Ir. Anne Grave PDEng (TU/e)
Ir. Sophie Peters (TU/e)

Met dan aan dr. Lex van Delden (Leyden Academy), drs. Anja van Lier (Wooninc.), Vivian Poulussen (Oktober) en de bewoners van de Malvalaan.