Sociaal, Leefbaar, INNOVATIEFMeetbaar

Sociaal, Leefbaar, INNOVATIEFMeetbaar

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel:
Looptijd:
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder:
Subsidieverstrekker:

Drie manieren voor het gebruik van slimme technologie

Het gebruik van technologie in een SLIMme wijk kan op drie manieren worden ingebed. Ten eerste kunnen innovatieve technologische interventies als co-creatie instrument worden ingezet. Ten tweede kan technologie worden ingezet als slimme-ruimtelijke interventie om bijvoorbeeld zelfredzaamheid te vergroten. Tot slot kan technologie worden ingezet als informatiebron om te begrijpen wat de impact is van de woonomgeving op de seniore bewoners. Wanneer deze drie wijzen zijn ingebed in de woonomgeving, kan een SLIMme wijk ontstaan die haar bewoners kent, met hen meedenkt en -voelt en waar nodig hen ondersteunt.

1. Innovatieve technologie als co-creatie instrument

Het ontwerpen van de SLIMme wijk gaat in co-creatie. Om dit in co-creatieproces met alle stakeholders te doen – zowel de bewoners als professionele stakeholders – worden tot heden toe vaak bekende methoden ingezet; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van collages en modellen. Echter, in het deelproject ‘Shaping smart neighborhoods for healthy ageing’ worden innovatieve methoden zoals Virtual Reality en Digital Twin geëxploreerd, om te gebruiken in het co-creatief ontwerpproces. Deze technieken helpen ontwerpers en onderzoekers om te communiceren met bewoners en professionele stakeholders op eenzelfde gelijkwaardig niveau. Dit kan door de bewoners en overige stakeholders de ontwerpkeuzes te laten ervaren in een digitale omgeving.

Titel: Shaping smart neighborhoods for healthy ageing. Towards new manmade Blue Zone in smart contemporary communities
Looptijd: November 2018 – november 2022
Penvoerder: Dit deelproject is een PhD-traject van de Technische Universiteit Eindhoven, leerstoel ‘Smart Architectural Technologies’

Wetenschappelijke artikelen & vakpublicaties

Wat is er al bekend over het ‘eigen maken’ van een plek in relatie tot seniore doelgroepen en slimme technologie? Dit artikel biedt een overzicht van de state-of-the-art.

Najafi, P., Mohammadi, M., Le Blanc, P. M., & van Wesemael, P. (2022). Insights into placemaking, senior people, and digital technology: a systematic quantitative review. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 1-30.

Hoe kunnen we seniore doelgroepen een stem geven in het co-creatieproces van de ontwikkeling van een SLIMme wijk? Dit artikel biedt inzicht in de ontwikkeling van het prototype van een dergelijk instrument.

Najafi, P., Mohammadi, M., Le Blanc, P. M., & van Wesemael, P. J. V. (2021). Experimenting a Healthy Ageing Community in Immersive Virtual Reality Environment: The Case of World’s Longest-lived Populations. In The 17th International Conference on Intelligent Environments (IE2021) [9486595] Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Innovatieve methoden zoals Virtual Reality en Digital Twin kunnen worden ingezet als co-creatie instrument. Dit artikel biedt inzicht in de ervaringen van seniore doelgroepen op het gebruik van dit instrument.

Najafi, P., Mohammadi, M., Le Blance, P. M., & van Wesemael, P.(2022). Intelligent Placemaking, Bringing Digital Twin and Virtual Reality to Shape a Healthy Ageing Neighbourhood: The Blue Zones’ Case and User Experience Study.

2. Slimme ruimtelijke interventies

Het onderzoek naar het ontwerp van slimme ruimtelijke interventies om zelfredzaamheid te bevorderen, is momenteel lopende. Wanneer er resultaten zijn, zullen die op deze pagina worden gepubliceerd.

Titel: 
Looptijd: 
Projectleider: 
Penvoerder: 
Subsidieverstrekker: 

3. Technologie als informatiebron voor het meten van impact

Het onderzoek het meten van impact door slimme technologie als informatiebron te gebruiken, is momenteel lopende. Wanneer er resultaten zijn, zullen die op deze pagina worden gepubliceerd.

Titel: 
Looptijd: 
Projectleider: 
Penvoerder: 
Subsidieverstrekker: