SLIMme wijk Waalre

SLIMme wijk Waalre

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel: SLIMme wijk Waalre
Thema: Wonen is meer dan een huis
Looptijd: 2018 – heden
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Leerstoel Smart Architectural Technologies, TU/e

Het livinglab
In de komende jaren worden de woongebouwen van de Malvalaan vernieuwd. Woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober, gemeente Waalre en de Technische Universiteit Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een SLIMe wijk. SLIM staat voor: Sociaal, Leefbaar, Innovatief en Mensgericht. Dit is een wijk waar bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en wonen, door hun eigen regie, zelfredzaamheid en sociale gezondheid te vergroten en een actieve bijdrage in de wijk te stimuleren.

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de woonsituatie voor seniore doelgroepen een relevant thema is geworden voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten. Denk hierbij aan de intrede van de participatiesamenleving, het beleid van extramuralisering (langer zelfstandig thuis blijven wonen), de toename van fysieke en cognitieve uitdagingen van bewoners in woonwijken en een vergroot risico op eenzaamheid. Het vormgeven van hun woonomgeving is een uitdagend vraagstuk.

Het doel
Het doel van het project ‘SLIMme wijk Malvalaan’ is het ontwikkelen van ontwerprichtlijnen en ontwerpvarianten voor zo’n woonomgeving waarin sociale interactie en samenredzaamheid centraal staan. Door ruimtelijke interventies, sociale krachten en technologische mogelijkheden te combineren, wordt gewerkt aan een SLIMme wijk waar bewoners zich gehoord en gesteund voelen om zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk te wonen en te leven.

In de SLIMme wijk Malvalaan wonen straks 120 senioren in sociale huurappartementen en 80 senioren met dementie in het verpleeghuis. De Malvalaan is een Livinglab waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Samen met bewoners, buurtbewoners- en stakeholders en medewerkers van de betrokken organisaties ontwikkelen we met elkaar deze SLIMme wijk.

Sociaal

Het ontwerpen van gezonde slimme wijken die sociale gezondheid bevorderen.

Om sociale gezondheid te bevorderen, zijn passende woonvormen, voorzieningen en ontmoetingsplekken van belang. Hoe kun je een sociaal gezonde slimme wijk ontwerpen?

Leefbaar

Het ontwerpen van wijken voor het bevorderen van mentale gezondheid en zelfredzaamheid

Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven wonen, is een wens van veel (senioren) doelgroepen. Hoe kun je een wijk ontwerpen die mentale gezondheid en zelfredzaamheid bevordert?

Innovatief

Drie manieren voor het toepassen van technologie.

De inbedding van slimme technologie in de woonomgeving voor seniore doelgroepen biedt nieuwe kansen. Dit kan op drie verschillende wijzen. Hoe kun je slimme technologie inzetten in het ontwerp van een SLIMme wijk?

Mensgericht

Bewonersparticipatie, hoe doe je dat?

Het is belangrijk om de behoeften, wensen en denkkracht van de bewoners te doorgronden om samen een passend ontwerp te maken. Hoe kun je op een valide manier bewonersparticipatie toepassen?

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector – hoogleraar
HAN – TUe

Leonie van Buuren
PhD-student
TU/e

Anne Grave
PhD-student
TU/e

Sophie Peters
Onderzoeker
TU/e – HAN

Peyman Najafi
PhD-student
TU/e – HAN

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector – hoogleraar
HAN – TUe

Leonie van Buuren
PhD-student
TU/e

Anne Grave
PhD-student
TU/e

Sophie Peters
Onderzoeker
TU/e – HAN

Peyman Najafi
PhD-student
TU/e – HAN