Voor bewoners van de Malvalaan

Een SLIMme wijk

In de komende jaren worden de woongebouwen aan de Malvalaan vernieuwd. Woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober en de Technische Universiteit Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een inclusieve SLIMme wijk rond de Malvalaan in Aalst-Waalre.

SLIM staat voor: Sociaal, Leefbaar, Innovatief en Mensgericht

Om het vernieuwingsproces te ondersteunen en om te profiteren van wetenschappelijke ontwikkelingen is de Technische Universiteit Eindhoven bij het vernieuwingstraject betrokken. Het idee is om aan de  Malvalaan in Waalre, praktijk en onderzoek samen te brengen. Het wordt een plek waar (technische) innovaties worden getest en worden omgezet naar realistische (ontwerp)oplossingen; dit alles in het voordeel van de bewoners van de woongebouwen aan de Malvalaan en de omwonenden in de wijk Voldijn.

Voor het vinden van deze oplossingen is de betrokkenheid van zowel de bewoners van de woongebouwen aan de Malvalaan, als de omwonenden in de wijk Voldijn erg belangrijk. Door de behoeften en wensen van bewoners mee te nemen in het vernieuwingsproces wordt ‘Empathische Woonwijk’ ontwikkeld. Dat wil zeggen dat er een omgeving gerealiseerd wordt, die de bewoners en omwonenden ‘kent’, helpt, met hen meevoelt en waar mogelijk (en gewenst) ook voor hen zorgt. Het doel is een wijk te creëren waarin de bewoners versterkt en ondersteund worden.

Hoe doet u mee?

Als u in de wijk Voldijn woont nodigen we u van harte uit om mee te werken aan het onderzoek. Wat betekent dit precies? Lees dan verder.

Hoe ziet het onderzoek eruit?
Het onderzoek bestaat uit verschillende bijeenkomsten waarbij we met zowel de bewoners van de Malvalaan als de bewoners van de wijk Voldijn in gesprek gaan (denk bijvoorbeeld aan een  informatiemarkt, ontwerpsessies, wereldcafés en discussieavonden). Het onderzoek wordt in meerdere stappen uitgevoerd. Telkens zetten we een stap verder om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle bewoners van Wooninc., Oktober en ook de wijkbewoners van Voldijn tevreden zijn met de plannen voor het ontwerp van de gebouwen en het terrein aan de Malvalaan.

Wat doen we met uw gegevens?
We vragen u, naast uw ideeën, ook om uw naam en uw contactgegevens. Deze gebruiken we alleen om contact met u op te nemen voor het onderzoek en de verschillende bijeenkomsten. We zullen deze gegevens nooit aan anderen geven. We schrijven uw naam en andere persoonlijke gegevens ook nooit op bij de informatie die u geeft over uw wensen en behoeften. De informatie die u geeft, wordt gecodeerd opgeslagen met een nummeren niet met uw naam. Wat u aangeeft, blijft tussen u en de onderzoekers. Uw contactgegevens worden apart bewaard.

Hoe kan ik me aanmelden?
Wilt u graag meedoen aan het onderzoek? Meld u zich dan hier aan voor de mailinglijst. Dan wordt uw op de hoogte gehouden van alle activiteiten die plaatsvinden rondom het onderzoek. U kunt daarna nog zelf beslissen of u mee wilt doen aan bepaalde activiteiten.

Hoe werkt het als ik wil stoppen?
U kiest zelf of u meedoet met het onderzoek. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek, daar hoeft u dan ook geen reden voor op te geven. We zullen u dan ook niet meer uitnodigen voor vervolgbijeenkomsten.

Kan ik later nog meedoen aan het onderzoek?
Dat kan zeker, u wordt dan voor de eerstvolgende bijeenkomst uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via deze website www.slimmewijkwaalre.nl, daar vindt u het inschrijfformulier.

Agenda

Braderie: bewoners bouwen mee aan SLIMme wijk Waalre

Vrijdag 17 september 2021 vond aan de Malvalaan in Aalst- Waalre een braderie voor de Slimme Wijk plaats. Bewoners van de wijk Voldijn gingen met studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven in gesprek over wat zij belangrijk vinden in de wijk. Wooninc., Oktober en de TU/e kijken tevreden terug op de drukbezochte braderie.

Van een virtuele rondleiding tot het meebouwen aan de SLIMme wijk
Het doel van de SLIMme Wijk is om samen te werken aan een sociale, leefbare, innovatie en mensgerichte wijk. Wat ervoor nodig is om de wijk SLIM te maken, dat mochten bewoners uit de wijk zelf aangeven. Op verschillende manieren konden bewoners meedenken. Zo was er een virtuele rondleiding door de wijk. Maar bezoekers konden met Lego-blokjes ook laten zien hoe zij de nieuwe wijk voor zich zien. Tenslotte gingen de onderzoekers en bewoners in gesprek over de verschillende vormen van ontmoeting.

Het onderzoek van de TU/e vertaalt zich in een living lab
De Slimme Wijk wordt een ‘living lab’. Dat betekent dat de wijk die aan de Malvalaan ontwikkeld én doorontwikkeld wordt. Nieuwe ideeën worden er in de praktijk getest. Zo wordt de technologie en omgeving helemaal aangepast op de behoefte van de bewoners. De eerste onderzoeksresultaten van de TU/e gebruiken Wooninc. en Oktober om een stedenbouwkundig en landschappelijk plan te maken. De drie gebouwen van Wooninc. worden de komende jaren gerenoveerd. Zorggebouw ’t Laar wordt door Oktober gesloopt, hier komt nieuwbouw voor in de plaats.

Voorlopige resultaten

Gesprekken met bewoners
Vrijdag 17 september 2021 vond aan de Malvalaan in Aalst- Waalre een braderie voor de Slimme Wijk plaats. Bewoners van de wijk Voldijn gingen met studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven in gesprek over wat zij belangrijk vinden in de wijk. Wooninc., Oktober en de TU/e kijken tevreden terug op de drukbezochte braderie.

Thema’s uit gesprekken
De thema’s die het meeste genoemd werden in de gesprekken zijn samengevat in de afbeelding. Zo kwam er vaak naar voren dat de Malvalaan erg groen is, maar dat de uitstraling vriendelijker en opener mag worden. De sociale functie die ’t Laar voorheen voor de wijk had, wordt erg gemist. De locatie van de Malvalaan is wel ideaal om weer een centrale functie voor de wijk op te pakken, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor verschillende activiteiten en voor toegankelijke zorg.

Ook werd er benadrukt dat het voor de bewoners duidelijk moet zijn wat hun rol is bij de ontwikkeling van de slimme wijk. Hierover moet goed gecommuniceerd worden.

Vervolgstappen
In de eerstvolgende stap van het onderzoek gaan we kijken of er nog belangrijke thema’s missen en welke thema’s de meeste aandacht verdienen. Hiervoor zullen de bewoners van de flats aan de Malvalaan een enquête in de brievenbus krijgen. Indien u graag op een andere manier uw ideeën met ons wilt delen, neemt u dan contact met ons op. De contactgegevens staan op deze website onder het kopje ‘Hoe doet u mee?

Na de enquête voor de bewoners van de flats zullen we (online) bijeenkomsten organiseren, waarbij we alle betrokken partijen willen samenbrengen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen alle partijen hun belangrijkste thema’s en de ideeën die ze daarbij hebben aan elkaar toelichten. We hopen daarmee gezamenlijk te komen tot realiseerbare plannen voor de Malvalaan.