SLIMme wijk Malvalaan

WONEN IS MEER DAN EEN HUIS

Snelle info

Status: lopend
Looptijd: 2020-2023

Voor bewoners van de Malvalaan

In de komende jaren worden de woongebouwen van de Malvalaan vernieuwd. Woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober, gemeente Waalre en de Technische Universiteit Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een SLIMme wijk. SLIM staat voor: Sociaal, Leefbaar, Innovatief en Mensgericht. Dit is een wijk waar de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, door hun eigen regie, zelfredzaamheid en sociale gezondheid te vergroten en een actieve bijdrage in de wijk te stimuleren.

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de woonsituatie voor seniore doelgroepen groepen een relevant thema is geworden voor woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten. Denk hierbij aan de intrede van de participatiesamenleving, het beleid van extramuralisering (langer zelfstandig thuis blijven wonen), de toename van fysieke en cognitieve uitdagingen van bewoners in woonwijken en een vergroot risico op eenzaamheid. Het vormgeven van hun woonomgeving is een moeilijk vraagstuk.

Het doel van het project ‘SLIMme wijk Malvalaan’ is het ontwikkelen van ontwerprichtlijnen en ontwerpvarianten voor een zo’n woonomgeving waarin sociale interactie en samenredzaamheid centraal staan. Door ruimtelijke interventies, sociale krachten en technologische mogelijkheden te combineren, wordt gewerkt aan een SLIMme wijk waar bewoners zich gehoord en gesteund voelen om zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk te wonen en te leven.

In de SLIMme wijk Malvalaan wonen straks 120 senioren in sociale huurappartementen en 80 senioren met dementie in het verpleeghuis. De Malvalaan is een LivingLab waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Samen met bewoners, buurtbewoners- en stakeholders en medewerkers van de betrokken organisaties ontwikkelen we met elkaar deze SLIMme wijk. In vier jaar tijd zullen behoeften worden opgehaald ten aanzien van een SLIMme woonomgeving, worden de behoeften vertaald in ontwerpvarianten en zullen ontwerpvarianten en -interventies worden getoetst.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Leonie van Buuren
PhD-student

Anne Grave
PhD-student

Sophie Peeters
PhD-student

Nieuws

Publicaties en producten