Slim wonen ontzorgt

Ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor een slimme intramurale woonzorgomgeving

Slim wonen ontzorgt

Ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor een slimme intramurale woonzorgomgeving

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel: Slim wonen ontzorgt
Thema: Sociaal Wonen
Looptijd: december 2016 – november 2018
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Leerstoel Smart Architectural Technologies, TU/e

Het livinglab
Senioren met ernstige dementie kunnen niet meer thuis blijven wonen en moeten verhuizen naar een intramurale woonzorgomgeving (verpleeghuis). Echter, veel intramurale woonzorgomgevingen voldoen niet meer aan de wensen van de bewoners. De zorginstelling RSZK Zorgprofessionals in de Kempen wil de komende jaren plek gaan bieden aan ruim 420 bewoners met dementie. Om aan de vraag en aan de wensen van bewoners te kunnen voldoen staan er renovatie-, uitbreidings- en nieuwbouwplannen op stapel.
De organisatie wil weten hoe ze het vastgoed dat bestemd is voor senioren met dementie kan verbeteren en toekomstbestendig kan maken. Het huidige vastgoed verschilt sterk van elkaar: er is groot- en kleinschalig wonen en ook de ruimtelijke vertaling verschilt. Ze vraagt dan ook om ontwerpprincipes en randvoorwaarden op te stellen voor een slimme intramurale woonzorgomgeving voor senioren met dementie.

Het doel
Het project beoogt om in co-creatie met bewoners, medewerkers en mantelzorgers van RSZK Zorgprofessionals ontwerpprincipes en randvoorwaarden te ontwikkelen voor een toekomstgerichte en slimme intramurale woonzorgomgeving voor senioren met dementie. De ontwerpprincipes en randvoorwaarden richten zich op de ruimte.

De methode
We passen verschillende onderzoeksmethoden toe om te komen tot ontwerpprincipes en randvoorwaarden en specifieke producten. En dat gaat van literatuurstudies en gebouwanalyses tot interviews met bewoners en mantelzorgers en gedragsobservaties. Zo voerden we een experiment uit met deurstickers: helpen we mensen met dementie bij hun oriëntatie als we variatie aanbrengen in het uiterlijk van de deuren in een gang? Om dat te toetsen hebben we in één verpleeghuis alle deuren ‘behangen’/’bestickerd’ met een afbeelding van een deur. Hierbij is voornamelijk gelet op verschillende kleuren deuren naast en tegenover elkaar. We hebben de situatie vóór en na de interventie gemeten op onder meer de ruimtelijke oriëntatie van mensen en de sfeerbeleving.

De opbrengst
We hebben een model opgesteld met daarin ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor een aantal ruimtes in het gebouw: de entree en ontvangst, de gang, de ontmoetingsplek, individuele ruimte en het sanitair. Enkele interventies zijn getest in binnen RSZK Zorgprofessionals. Op basis van het experiment met de deurstickers hebben we zo de richtlijn opgesteld om gebruik te maken van een vriendelijke, huiselijke en herkenbare entréedeur naar de individuele ruimte van de bewoner. Dit bevordert het sociaal contact en de ruimtelijke oriëntatie van bewoners met dementie. De werkwijze kan worden toegepast bij nieuwbouw-, uitbreidings- en renovatieprojecten binnen de zorgorganisatie.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector – hoogleraar
HAN – TUe

Leonie van Buuren
PhD-student
TU/e

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector – hoogleraar
HAN – TUe

Leonie van Buuren
PhD-student
TU/e