Operatie ontmoetingsruimte

SOCIAAL WONEN

Snelle info

Status: lopend
Looptijd: 2020-2023

Net als veel andere woningcorporaties in Nederland heeft corporatie Talis steeds meer te maken met kwetsbare groepen. Enerzijds gaat het om een groeiende groep ouderen die naast lichamelijke en cognitieve beperkingen te maken heeft met sociale kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld als gevolg van het verliezen van een partner. Anderzijds zijn door overheidsbeleid gericht op extramuralisering ook andere kwetsbare groepen, zoals jongeren met een psychische beperking, steeds vaker toegewezen tot een sociale huurwoning.

In een aantal gemeenschappelijke ruimten in woningcomplexen van Talis wordt er onderzocht hoe de fysieke omgeving sociale interactie onder bewoners kan bevorderen. Immers, bestaand onderzoek laat zien dat sociale interactie de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare groepen aanzienlijk kan vergroten. Door de wensen en behoeften van bewoners met betrekking tot de ontmoetingsruimten in kaart te brengen en die te vergelijken met het bestaande aanbod, worden er ontwerprichtlijnen ontwikkeld en sociaal-ruimtelijke interventies getest om sociale interactie te stimuleren. Het eindresultaat van het project vormt een bouwconcept dat gebruikt kan worden door Talis bij de herontwikkeling van bestaande en het ontwerp van nieuwe ontmoetingsruimten.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Nienke Moor
Senior onderzoeker

Ruth Bles
Junior onderzoeker

Nieuws

Publicaties en producten