De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende samenleving

SOCIAAL WONEN

Snelle info

Status: lopend
Looptijd: 4 jaar (juni 2020 tot juni 2024)
Opdrachtgever: Woonzorg Nederland

Op weg naar passende gemeenschappelijke woonvormen in de sociale huursector voor het bevorderen van het (sociale) welbevinden van oudere bewoners.

Binnen de sociale huursector wordt het mogelijk maken van het langer zelfstandig wonen beschouwd als een maatschappelijke opgave van woningcorporaties, samen met betrokken partners als gemeenten of zorg- en welzijnsorganisaties. Om tegemoet te komen aan deze opgave oriënteert Woonzorg Nederland zich
op woonvormen gericht op gemeenschappelijk wonen. Er wordt verondersteld dat gemeenschappelijk wonen, door haar sterke sociale component, de sociale cohesie en samenredzaamheid binnen de woonvorm kan bevorderen, waardoor zelfstandig thuis wonen beter wordt ondersteund. Gemeenschappelijk wonen kent echter vele varianten, gebaseerd op verschillen in sociale organisatie en ruimtelijk ontwerp.

Woonzorg Nederland wil met het oog op de toekomst graag inzetten op het ontwikkelen en realiseren van woonvormen gericht op gemeenschappelijk wonen. De woningcorporatie heeft daarom behoefte aan meer kennis over de sociale en ruimtelijke fundamenten waarop deze woonvormen moeten zijn gebaseerd.
Tijdens dit project, gerelateerd aan het promotieonderzoek van Kim Hamers, zal binnen Living Labs van Woonzorg Nederland onderzoek worden uitgevoerd waarbij de (sociale) behoeften van oudere huurders en relevante stakeholders worden gerelateerd aan de ruimtelijke en sociale kenmerken van diverse woningtypologieën gericht op gemeenschappelijk wonen. Het doel is om tot sociaal-ruimtelijke (ontwerp)richtlijnen en strategieën voor gemeenschappelijke wonen voor senioren in de sociale huursector te komen, teneinde de sociale cohesie onder bewoners te versterken.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Kim Hamers
PhD-student

dr. Nienke Moor
senior onderzoeker

Liudmila Neykova
PDEng-student

Nieuws

Publicaties en producten