Guiding Environment

WONEN MET TECHNOLOGIE

Snelle info

Status: afgerond
Subsidieverstrekker: NWO SIA

De toenemende vergrijzing zorgt ervoor dat de zorgvraag stijgt. Huidige technologische innovaties kunnen het welzijn van de ouderen met dementie positief beïnvloeden en ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Maar deze technologieën moeten het leven van de ouderen niet nog
moeilijker maken, alle technologische innovaties zouden moeten worden ingebed in het leven van ouderen met dementie. Zodat de techniek zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker. Geen technologie die meet hoelang de ouderen stil zit, maar technologie die de ouderen stimuleert en ondersteunt gedurende de dag.

Het doel van het project is het ontwikkelen van een ontwerpconcept van de ‘Guiding Environment’ waardoor ouderen met beginnende dementie gestimuleerd worden met het behoudt van het dag-/nacht ritme waardoor ze langer ‘zelfstandig’ thuis kunnen blijven wonen. Deze omgeving past zich aan op de gebruiker en creëert daarbij een veilige en comfortabele omgeving voor de ouderen met beginnende dementie.

Onderzoekers

Masi Mohammadi
Lector/hoogleraar

Anne Grave
PhD-student

Nieuws

Publicaties en producten