Dementie en binnenklimaat

Datagedreven ontwerp waarbij de gebruiker centraal staat

Projectinformatie

Thema: Wonen met technologie
Looptijd: september 2020 - augustus 2022
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Leerstoel Smart Architectural Technologies, TU/e

Het Livinglab

Mensen met dementie zijn erg gevoelig voor omgevingsfactoren binnenshuis. Zo ook voor de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Deze kunnen problematisch gedrag van mensen met dementie versterken waardoor verzorgenden extra belast raken. Santé Partners zoekt naar middelen om bewoners, familie en de medewerkers van de woonvormen van Santé Partners te ondersteunen. Ze wil dan ook weten hoe de leefomgeving geoptimaliseerd kan worden zodat deze problemen verminderd/ voorkomen worden.

Doel

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak voor het verbeteren van de leefkwaliteit in verzorgingshuizen.

Methode

Het onderzoek wordt gedaan met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Onder meer met analyse van de sensordata uit het verzorgingstehuis, een kwalitatieve dataverzameling en analyse van bewoners met dementie van verzorgingstehuizen, dagboeknotitities van verpleegkundigen en interviews.

Opbrengst tot nu toe

Het project biedt en valideert een voorlopige methode om data te verzamelen van senioren met dementie. Enkele probleemgedragingen, zoals rondzwerven, zijn vastgesteld door zowel sensordata als dagboeknotities. Door de niet-intrusieve monitortechnologieën krijgen hulpverleners tijdig inzicht in de leefomstandigheden en kunnen waar nodig zorg bieden.
Verder bleek dat bewoners soms werden blootgesteld aan een lage luchtvochtigheid en een hoge CO2- concentratie. Een interventie was nodig ter bevordering van de leefkwaliteit. De problemen bleken een gevolg van het centraal regelen van de mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Vanwege de COVID-19-richtlijnen konden we geen data verzamelen over de subjectieve beleving van senioren over bijvoorbeeld comfort en voorkeuren. De gebruikte informatie geeft mogelijk geen accuraat beeld van hun beleving en gevoelens weer.

Team

Ontdek het onderzoeksteam wat aan dit project gewerkt heeft.

Masi Mohammadi

Scientific Director (HAN & TU/e)

Chuan Ma

PhD-student (TU/e)

Producten

Hier vind je de opgeleverde producten