De Empathische Woning

Het huis als mantelzorger

De Empathische Woning

Het huis als mantelzorger

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel: De Empathische Woning
Thema: Wonen met technologie
Looptijd: mei 2014 – heden
Contactpersoon: Masi Mohammadi
Penvoerder: Lectoraat Architecture in Health, HAN

Het livinglab
De situatie in de ouderenzorg vraagt om een fundamentele verandering in hoe en waar wij zorgen. Ook in de komende jaren blijft de thuisomgeving dé  belangrijkste plek waar zorg geleverd gaat worden en thuistechnologie zal daarbij een belangrijke rol moeten vervullen.
Mensen met dementie hebben vaak moeite met het dagelijks ritme en de bezigheden die daar bij horen. Mensen worden vaak passiever, verdwalen soms. Door hun eigen vergeetachtigheid raakt hun dag- en nachtritme en eetpatroon verstoord. Hierdoor gaan mensen versneld achteruit. Mantelzorgers helpen vaak met de dagelijkse zaken als eten, opstaan en naar bed gaan. Maar is het ook mogelijk dat een woning deze taken overneemt? Kunnen we een huis ontwikkelen dat voor iemand zorgt? Een ‘slimme’ woning die de bewoner begeleidt bij het dagelijks leven? In het livinglab de Empathische Woning doen we hier onderzoek naar. Slimme woningen kunnen niet alleen zorgen voor mensen met (chronische) ziekten, maar dragen ook bij aan ziektepreventie. Dit doen ze door het vermogen van mensen te stimuleren om met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven om te gaan. In de empathische woning ligt de focus op technologische mogelijkheden die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Hierbij ontwikkelen we een gepersonaliseerde aanpak en werken we met intelligente, adaptieve technologieën, zodat de ontwikkelde ontwerpoplossingen inspelen op de huidige en toekomstige behoeften en voorkeuren van bewoners.
Voor het ontwikkelen van innovatieve (ontwerp)-oplossingen is het belangrijk dat partijen uit sectoren als technologie, bouw en gezondheidszorg bij elkaar gebracht worden in een co-creatieproces. De empathische woning is gebaseerd op een ‘standaard’ woning in de sociale woningbouw die kan gaan fungeren als mantelzorger. Vanuit dit uitgangspunt zijn diverse projecten geïnitieerd waarbinnen de co-creatie met de verschillende partijen concreet gestalte krijgt.
In de woning experimenteren we zowel op ruimtelijk als sociaal en circulair vlak. Daarbij zetten we duurzame materialen en oplossingen in. Zo heeft het huis naast een warmtepomp ook een ‘actieve’ zolder (slim, circulair, tijdelijk, lichtgewicht, vervoerbaar, energieleverend, duurzaam en brengt en extra daglicht brenged in de onderliggende woning). De woning, op industriepark de Kleefse Waard, vormt daarmee het lab voor kennisoverdracht en het praktijkbestendig maken van de theoretische concepten die voortkomen uit de onderzoeksprojecten op het gebied van slimme woonomgevingen.

Het doel
Projecten binnen de empathische woning zijn gericht op het ontwikkelen van innovatieve (ontwerp)oplossingen voor het bouwen voor kwetsbare groepen. Voornamelijk voor mensen met dementie, maar ook voor kinderen met autisme of mensen met een beperking.
We stellen ons de vraag hoe de woonomgeving met gebruikersgerichte technologie kan bijdragen aan de gezondheid van (kwetsbare) bewoners, met als doel zelf- en samenredzaamheid te bevorderen, (ervaren) kwetsbaarheid te verminderen en gerelateerde maatschappelijke kosten te beperken.

De opbrengst tot nu toe
De woning dient al jaren als showcase voor geïnteresseerden én testlocatie voor projecten waarin de techniek getest moet worden, de eerste gebruikerstesten worden gedaan óf die aanvullend zijn op onderzoek in livinglabs. De woning wordt steeds meer gebruikt als hybride leeromgeving, voor zowel professionals als studenten. Studenten werken er regelmatig aan projecten. En er vinden inspiratiemiddagen plaats voor verschillende organisaties, bedrijven en bewoners. De technieken die in de proefwoning gebruikt worden, kunnen weer terugkomen in andere projecten, zoals het project SLIMme Wijk.