COOK3R

Een kookhulpmiddel voor mensen met beginnen dementie

COOK3R

Een kookhulpmiddel voor mensen met beginnen dementie

Projectinformatie

Projectinformatie

Titel: COOK3R
Thema: Wonen met technologie
Looptijd:
Contactpersoon: Liesbet Rabbinge
Penvoerder: Lectoraat Architecture in Health, HAN

Onder thuiswonende mensen met dementie is het risico op ondervoeding groot, mogelijk veroorzaakt door problemen die optreden bij het (voor)bereiden van een warme maaltijd. Bovendien kunnen de geheugenproblemen door dementie leiden tot (brand)gevaarlijke situaties bij het koken. Echter, voor veel mensen met dementie kan zelf koken bijdragen aan een gezond voedingspatroon en de zelfredzaamheid vergroten.

COOK3R
Om thuiswonende mensen met beginnende dementie toch in staat te stellen veilig zelfstandig te blijven koken is het idee voor een kookhulpmiddel voor ouderen met beginnende dementie ontstaan: De COOK3R, een slimme, interactieve kookplaat die ‘meedenkt’ bij het bereiden van maaltijden en gebruikers ‘begeleidt’ bij het koken. De COOK3R faciliteert gebruikers om zoveel mogelijk handelingen rond het koken zelf te verrichten, bijvoorbeeld het schillen van aardappelen, het stampen van stamppot en het afwassen van de pannetjes. Daarnaast ondersteunt het apparaat de gebruiker tijdens het koken door middel van gesproken instructies, lichten of geluidsignalen en stopt het apparaat automatisch met verwarmen wanneer een gerecht gaar is.
De COOK3R stelt thuiswonende ouderen met dementie zo in staat om ondanks hun beperking op een veilige manier langer zelfstandig te kunnen blijven koken. Doordat de COOK3R ondersteuning biedt bij een activiteit die voor veel van deze mensen waardevol is en een belangrijk deel van het dagelijks leven vormt, sluit deze innovatie goed aan bij de doelstellingen van positieve gezondheid (Huber, 2011) en Active Ageing (WHO, 2002). Bovendien worden de eindgebruikers in elke fase van het ontwikkelproces actief betrokken zodat de COOK3R zo goed mogelijk aansluit bij wensen en behoeften. Uit sociologisch onderzoek naar innovaties voor ouderen blijkt immers dat een verkeerd beeld van deze groep ertoe kan leiden dat deze nieuwe producten verkeerd, of zelfs helemaal niet worden gebruikt (Neven, 2015).

Het prototype
De COOK3R werkt niet alleen als ondersteuning bij het kookproces zelf, maar kan gebruikers met behulp van geluid en/ of lichtsignalen ook helpen herinneren dat het etenstijd is. Afhankelijk van de fase van dementie hebben gebruikers zelf de boodschappen gedaan en de gerechten voorbereidt, of deze laten klaarzetten door de thuiszorg of een mantelzorger. De COOK3R vraagt de gebruiker vervolgens om de ingrediënten in één van de bijbehorende pannen te leggen en deze op de inductieplaat van het kookhulpmiddel te zetten. Met een speciale tablet kan de gebruiker, de thuiszorg of een mantelzorger de pan en de kookplaat laten weten welke gerechten worden bereid, aan de hand waarvan de bereidingstijd wordt bepaald.
Wanneer gebruikers een pan ‘te vroeg’ van de kookplaat halen, wordt hen gevraagd deze terug te plaatsen en wanneer een gerecht ‘klaar’ is stopt de COOK3R met garen. Het apparaat reageert hiermee op de acties of het uitblijven van acties van de gebruiker en zorgt ervoor dat de gerechten gelijktijdig klaar zijn, waarna ze het signaal krijgen dat de maaltijd kan worden opgediend.