Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland

Type organisatie: woningcorporatie
Type partner: Kernpartner
Lid stuurgroep DEEL: ja
Website: www.woonzorg.nl

Woonzorg Nederland richt zich op het huisvesten van senioren. De woningvoorraad van Woonzorg Nederland bestaat uit circa 30.000 zelfstandige woningen en 12.600 wooneenheden in gebouwen die worden verhuurd door zorginstellingen met landelijke dekking.

Livinglab

Woonzorg Nederland is als livinglab betrokken bij het project ‘De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende samenleving’. We willen weten hoe collectieve woonvormen sociaal-ruimtelijk vormgegeven kunnen worden zodat ze cohesie en samenredzaamheid onder bewoners bevorderen. De resultaten van het onderzoek zijn (ontwerp)richtlijnen en strategieën voor gemeenschappelijk wonen voor senioren in de sociale huursector. We kijken met name naar het ruimtelijk en technologisch ontwerp van de woonvorm, maar altijd in relatie tot de samenstelling van de bewonersgroep en de wijze waarop bewoners het leven in de woongemeenschap (kunnen) organiseren.

Meer weten over dit project? Check de projectpagina!