Talis

Talis

Talis

Type organisatie: woningcorporatie
Type partner: Kernpartner
Lid stuurgroep DEEL: ja
Website: www.talis.nl

Talis is een woningcorporatie in de regio Nijmegen-Wijchen. Zij hebben zo’n 15.500 woningen in hun beheer. Talis ziet het als doel om als huisvester verantwoordelijkheid te nemen in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is haar inspanning gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Zij biedt een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Livinglab

Talis is als livinglab betrokken bij het project ‘Operatie Ontmoetingsruimten’. Dit project heeft als doel om bestaande ontmoetingsruimten optimaal te benutten om contact tussen bewoners en gebruik van de ruimten te bevorderen en te komen tot ontwerprichtlijnen en ontwerpconcepten die Talis kan gebruiken bij het (her)ontwikkelen van ontmoetingsruimten.

Meer weten over dit project? Check de projectpagina!