DEEL

DEEL

Mét en voor mensen gaan wij woningen en wijken realiseren die zich aanpassen aan en anticiperen op wat zij kunnen, willen en nodig hebben. Deze woningen en wijken noemen wij empathische woonomgevingen.

Vanuit deze visie richt DEEL zich op wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek dat echt bijdraagt aan het verhogen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid om langer thuis blijven wonen mogelijk te maken met aandacht voor behoud van kwaliteit van leven.

Dit doet DEEL door samen op te trekken in het ontwikkelen van een slimme woonzorgomgeving en vermenigvuldigen van shared resources. Het gaat hierbij om multidisciplinaire projecten die bijdragen aan het mensgericht en toekomstgericht inzetten van sociale, ruimtelijke en technologische mogelijkheden. In deze projecten, genaamd ‘Empathic Livinglabs’, doen professionals vanuit verschillende vakgebieden onderzoek naar dat wat werkt. Dit gebeurt met en in zorginstellingen, woningcorporaties en vooral samen met bewoners. Labs die zich kenmerken door de actieve, innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen, zelfstandig met of zonder ambulante zorg tot aan intramuraal wonen. Aan de verschillende projecten zijn een aantal PhD trajecten verbonden en werken studenten, als professional van de toekomst, mee.

Empathic Livinglabs

Duurzaam samenwerken binnen DEEL

Er is een duidelijke behoefte aan andere woonvormen en ondersteuning voor (kwetsbare) mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk zelf te kunnen blijven doen. Door samen te werken is investeren in gevalideerde oplossingen haalbaar, ook in een praktijk waar veel partijen en gebruikers in verschillende contexten betrokken zijn.

Wat DEEL doet

Binnen Livinglabs door het hele land werken (toekomstige) professionals, onderzoekers en gebruikers op een gelijkwaardige manier samen aan onderzoeksprojecten.

Wat DEEL doet

Tussen de Livinglabs en andere DEELpartners wordt informatie uitgewisseld en waar kan verwerkt tot oplossingen in de praktijk. Dit doen we onder andere door bij elkaar in de keuken te kijken, het organiseren van inspiratie- en co-creatiesessies, webinars en het meenemen van studenten in onze projecten.

Wat DEEL bindt

Onze unieke, vooruitstrevende samenwerking biedt de kans om tot goed werkende en passende oplossingen te komen én die te implementeren.

Wat DEEL bindt

Met een sterk innovatieprogramma, een gezamenlijke infrastructuur als het gaat om Livinglabs en door gebruik te maken van shared resources kunnen we de handen ineenslaan om dat te bereiken.

Graag wisselen we uit over deze visie en aanpak.

Wat DEEL drijft

Het werken aan producten en diensten die aansluiten op wat mensen in hun (woon)omgeving willen en nodig hebben om langer thuis te blijven wonen, zelf- en samenredzaam.

Wat DEEL drijft

Verschillende partijen hebben goede (deel)-oplossingen. Door deze samen te brengen kan onderzocht worden welke voorzieningen en maatregelen nu écht bijdragen aan behoud van zelfstandigheid en of ze wel aansluiten op wat mensen fijn vinden en nodig hebben.

Leergemeenschap DEEL

DEEL is een leergemeenschap van woningcorporaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, waarin drie hoofdthema’s leidend zijn:

Sociaal wonen

Wonen met technologie

Wonen is meer dan een huis

Empathic Research Community

De DEEL Empathic Research Community (ERC) is een op zichzelf staande lerende gemeenschap binnen DEEL. ERC bestaat uit onderzoekers betrokken bij projecten in de livinglabs. Onderzoekers van de TU/e (leerstoel Smart Architectural Technologies) en de HAN (lectoraat Architecture in Health) vormen het kernteam.  Dit team breidt zich uit met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen en vakgebieden, verbonden aan livinglabs. Naast dat we samen onderzoek doen en kennis en ervaring delen, is er ruimte voor gezellige activiteiten. Belangrijk is hierbij het blijven ontwikkelen en leren van elkaar en anderen om zo optimaal mogelijk wetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor de praktijk.

DEEL partners

Enkele projectpartners