Terugblik Workshop ‘Uitdagingen voor langer zelfstandig thuis wonen’

Deze workshop is gehouden in het kader van Interreg project ACE en verzorgd door Jan Sweben (Adviseur Strategie Wonen, Zorg & Innovatie) en Wouter Molenaar (Teamlid Innovatielab) van Woonzorg Nederland.

De workshop ging over de uitdagingen voor langer zelfstandig thuis wonen en digitalisering. Als eerste opende Jan Sweben de workshop met een introductie over de maatschappelijke uitdagingen waar Woonzorg Nederland en andere woningcorporaties uit Nederland voor staan. Zij krijgen te maken met steeds oudere huurders met een serieuze zorgvraag, verzorgingstehuizen verdwijnen langzaam en ouderen met een indicatie ZZP 4 (zorgzwaarte pakket 4, dit staat gelijk aan verpleeghuiszorg) moet nu ook langer thuis blijven wonen.

Na deze introductie werd door Wouter Molenaar uitgelegd hoe het tweede deel van de workshop te werk gaat. De groep werd verdeel over twee groepen en er werd flink gebrainstormd/gediscussieerd over waar de deelnemers in hun werk of persoonlijke leven tegenaan lopen.

Er kwam naar voren dat naast de fysieke zorg ook de sociale zorg heel belangrijk is, de buren kunnen hier een rol in spelen. Echter zijn meerdere het over eens, dit kan en moet niet verder gaan dan het sociale, ’oogje in het zeil houden’. Om mensen langer thuis te laten wonen, vinden ze dat de basisvoorzieningen dan ook wel op orde moet zijn, wat volgens sommige nog niet altijd is. Ook zien vele deelnemers het belang van de gebouwde omgeving hierin, en welke invloed dat kan spelen; zoals hofjes, speelse hoogbouw etc. Maar ook de persoonlijke voorkeuren van mensen spelen hierbij een rol; vaak willen ouderen helemaal niet kleiner wonen/verhuizen.

Nadat al deze factoren de revue waren gepasseerd, was het tijd om deze twee groepen nog een keer op te delen in twee kleinere groepjes. In totaal waren er dus vier groepjes. In deze groepjes zijn ze aan de slag gegaan om hun eigen ideeën op een creatieve manier op papier te krijgen. Dit uitte zich in verschillende tekeningen, dat elk groepje op het einde aan elkaar presenteerde. De gemeenschappelijke uitkomst was; langer zelfstandig thuis wonen in de woonomgeving is niet alleen maar stenen, maar nog meer de sociale omgeving en de organisatorische structuren in de maatschappij. Dit maatschappelijke probleem behoeft maar één actie; gewoon DOEN!

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op via info@deelacademy.nl