Netwerkpartner Stichting Erfdelen

Netwerkpartner Stichting Erfdelen

Even voorstellen..

Even voorstellen…

Naam: Pieter Parmentier

Netwerkpartner Erfdelen stelt zich aan u voor

Netwerkpartner Erfdelen stelt zich aan u voor

Erfdelen: sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven

Initiatiefnemer Pieter Parmentier vertelt over Erfdelen     

Erfdelen is niet nieuw, het bestaat al honderden jaren, maar de huidige belangstelling ervoor is wel bijzonder en dat geldt ook voor de bijdrage die het levert aan de doorstroming op de woningmarkt en de vitaliteit van het platteland.

In het Rabo Magazine (oplage 1,2 miljoen) stond onlangs een artikel met de fraaie titel: “Erfdelen is een mooie bloem in het boeket met seniorenwoningen”.[1] Nou is tweederde van de ruim 650 respondenten op onze enquête 50 plus maar wij zetten ons in voor alle leeftijden en dat is ook wat de meesten willen op hun erf. Bijna de helft van de belangstellenden is alleenstaand.

Erfdelen is ontwikkeld aan de keukentafel omdat we in onze volgende levensfase graag: sociaal, duurzaam, kleinschalig en op het platteland willen wonen. Omdat communicatie en kennisdelen mijn vak is, heb ik daarover een website gemaakt en al gauw begonnen honderden belangstellenden enthousiast te reageren. Inmiddels hebben zich voor Erfdelen er landelijk ruim 3000 gemeld, sturen we nieuwsbrieven naar 2000 huishoudens en (met goedvinden van iedereen) de deelnemerslijst waardoor er in de voorkeursregio’s groepen ontstaan. En verder organiseren we met de regiocoördinatoren bijeenkomsten en is dit vrijwilligerswerk dus best een drukke baan geworden ;-)

Tegelijkertijd is duidelijk dat veel boeren willen/moeten stoppen en dat een deel van hun erven waarschijnlijk beschikbaar zal komen. In Brabant is de verwachting dat 1/3 van alle boeren stopt in drie jaar tijd! Voordat zo’n erf gekocht kan worden, zijn er wat hobbels te nemen waaronder: de start van een CPO [2] groep, het vinden van geschikte erven is lastig (verbazend, gezien het aantal stoppende boeren), gemeentelijke bereidheid om mee te werken en financiering.

Die financiering blijkt niet eenvoudig o.a. omdat het om een groepsinvestering gaat en omdat niet zeker is of de gemeente meewerkt met de wijziging van het bestemmingsplan.

Redenen waarom Erfdelen op het platteland nu in de belangstelling staat o.a.: tekort aan woningen in de steden en andere nadelen van de stad,[3] thuis werken populair,[4] elektrische fiets, autodelen, wonen in het groen, draagvlak voorzieningen, vergrijzing en vereenzaming, doorstroming, VAB’s. [5]

Tot slot enkele interessante ontwikkelingen van de laatste tijd:

  • In Lettele wordt met medewerking van de gemeente Deventer gewerkt aan de realisatie van één van de eerste erven volgens het Erfdelen concept in Nederland. Was in Nieuwsuur.
  • Erfdelen behaalde onlangs een eervolle tweede plaats bij de Vastgoedmarkt Woon Award en bij de Duurzame Dinsdagprijs en stond in 2022 weer in de Duurzame Top 100 van Trouw.
  • Erfdelen was genomineerd voor de prijs: Challenge Doorstroming van de provincie Utrecht.
  • We ontwikkelen samen met de Rabobank een marktplaats vraag en aanbod boerenerven.
  • De belangstelling was groot voor onze recente regiobijeenkomst in Ulvenhout.
  • De gemeente Ede werkt aan drie Erfdelen pilot projecten.
  • Met de universiteit Wageningen doen we onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van Erfdelen o.a. voor het platteland.
  • Steeds meer gemeenten blijken bereid om mee te denken.
  • We werken verder aan ons Basisboek Erfdelen en aan cursussen en andere bijeenkomsten.
  • Erfdelen staat in de Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20.

[1] https://www.rabobank.nl/kennis/d011185496-case-erfdelen-is-een-mooie-bloem-in-het-boeket-met-seniorenwoningen

[2] Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/27/adviesraden-verschil-tussen-randstad-en-regio-is-niet-te-rechtvaardigen-a4160547

[4] Al voor Corona werkten ruim drie miljoen medelanders geheel of gedeeltelijk thuis.

[5] Vrijstaande / vrijkomende agrarische bebouwing