Rapportage Geclusterd wonen, ruimte voor ontmoeting

Op 10 oktober 2023 presenteerden Kim Hamers (HAN) en Arianne Hendriks (Woonzorg Nederland) inzichten uit het project ‘Meerwaarde van gemeenschappelijk wonen’ tijdens het jaarlijkse DEEL Symposium het Nieuwe Wonen in de Vasim te Nijmegen.

Het uitgebreide rapportGeclusterd wonen: een ruimte voor ontmoeting? Een studie naar de meerwaarde van geclusterde woonvormen voor het sociaal welbevinden in de woonomgeving.is vanaf vandaag te bekijken .

In het kader van de lopende samenwerking tussen DEELpartner woningcorporatie Woonzorg Nederland, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke sociale meerwaarde van geclusterde woonvormen voor senioren in de sociale huursector. Bevindingen zijn gedaan op basis van een survey die is gehouden onder bewonersconsulenten en bewoners van Woonzorg Nederland. *

Deze studie laat zien dat geclusterd wonen zeker voordelen biedt ten aanzien van samenredzaamheid van de bewonersgroep en sociaal welbevinden van bewoners. Dit kent wel een duidelijke begrenzing. Het gaat om meer laagdrempelige vormen van contact en burenhulp. Het brengt alleen voordelen voor bewoners die hiervoor willen en kunnen openstaan.

Het onderzoek waarop deze rapportage is gebaseerd, loopt van juni 2020 t/m mei 2024 en is gerelateerd aan het promotieonderzoek van ir. Kim Hamers. In dit kader zijn op basis van de verzamelde data binnen dit project wetenschappelijke publicaties in wording.

Voor meer informatie, neem contact op met DEEL (info@deelacademy.nl) of Kim Hamers (kim.hamers@han.nl).