Inspiratiemiddag De Alliantie & Cordaan

Regelmatig verzorgt DEEL rondleidingen, brainstormsesseis of workshops in de Empathische Woning. In april was er op verzoek van ContechProptech en het Innovatielab, een inspiratiemiddag voor 20 medewerkers van de Alliantie en Cordaan. Een geslaagde middag, met mooie inzichten, op een schitterende voorjaarsdag.

Leuk ook dat er nu concreet gesproken wordt over verdere samenwerking met de Alliantie binnen DEEL op het gebied van vraagstukken rondom passende huisvesting voor senioren.