Projectinformatie

Titel: Het Kompas van GEzonde sLimme wIJKen. Een framework voor de (her)ontwikkeling van een gezonde en inclusieve wijk
Looptijd: 09-2018 – 09-2022
Projectleider: Masi Mohammadi
Penvoerder: Leerstoel Smart Architectural Technologies, TU/e
Subsidieverstrekker:

call Maak Ruimte voor Gezondheid (projectnummer 5310013191)