LEERGEMEENSCHAP

Binnen het thema ‘Sociaal Wonen’ onderzoeken we het belang van elkaar ontmoeten en ondersteunen en de rol die de gebouwde omgeving hierin kan spelen. Ook de mogelijke rol van technologie en AI worden hierin meegenomen.

EMPATHIC RESEARCH COMMUNITY

Binnen het thema Wonen met technologie kijken we hoe (gebouwgebonden) technologie mensen op een empathische, warme wijze kan stimuleren, ondersteunen en/of kan dienen als medicijn.

TRANSITIETEAM

Binnen het thema Wonen is meer dan een huis kijken we verder dan alleen de toepassingen binnen de woning. Juist de buitenruimte en de buurt waarin mensen wonen, kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven.