Fit the Future

Nederland heeft te maken met een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Als gevolg van de babyboom na de tweede wereldoorlog, een daling van het geboorte cijfer en een langere levensverwachting door een gezondere levensstijl en medische ontwikkelingen is er sprake van een ‘vergrijzing’ van de bevolking. Door deze vergrijzing is er een tekort aan woningen die aan de eisen en behoeftes van senioren voldoen. Het huidige overheidsbeleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit sluit aan bij de behoefte van ouderen om langer onafhankelijk thuis te blijven wonen. Om in de toekomst aan deze woningvraag te voldoen wordt een duurzame demowoning gerealiseerd op het Industriepark Kleefse Waard.

Het project Fit the Future is er op gericht innovatieve woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen. Op 22 mei heeft dr.ir. Masi Mohammadi, lector van het lectoraat Architecture in Health een samenwerkingsovereenkomst getekend met Huis & Milieu BV. De realisatie wordt gefaciliteerd door de Greenhouse, dit is een incubator voor startups op het gebied van energie- en milieutechnologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem Nijmegen gaan zich buigen over verschillende woonconcepten. Met de bouw van de woning, dat een leer- en inspiratieobject zal zijn voor stakeholders met betrekking tot duurzame woningbouw voor senioren, zal in de zomer van 2014 worden gestart.