Fieldtrip Leuven: Innovatieve woon(zorg)vormen – wetenschap en praktijk

Datum: 30 en 31 mei 2023
Tijd: 09:30-18:00u
Toegangelijk: Kernpartners DEEL
Aanmelden: Besloten activiteit

*Besloten activiteit*

Fieldtrip naar Leuven.

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi is op dit moment werkzaam als visiting professor op het LIAS (Leuven Institute for Advanced Studu), KU Leuven. Vanuit haar leerstoel Smart Architectural Technologies aan de Technische Universiteit Eindhoven en het lectoraat Architecture in Health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, brengen wij als multidisciplinair team onderzoekers (bouwkundigen, sociologen, architecten etc.) samen met andere DEELpartners (woningbouwcorporaties, zorginstellingen en bewonersinitiatieven) een bezoek aan Leuven ter inspiratie en kennisdeling. Het programma zal bestaan uit lezingen en excursies op het thema Innovatie Woon(zorg)vormen in een samenspel tussen praktijk en wetenschap.