Toekenning subsidie project ‘Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid’

Een tool voor de woonconsulent voor de empowerment van senioren in de sociale huursector.

Toekenning subsidie project ‘Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid’

Een tool voor de woonconsulent voor de empowerment van senioren in de sociale huursector.

Vanaf september start een nieuw tweejarig onderzoeksproject ‘Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid’, dankzij de toekenning van RAAK Publiek van Regieorgaan SIA.

In dit onderzoek wordt gekeken op welke wijze woonconsulenten en andere betrokken stakeholders ondersteund kunnen worden bij het ruimtelijk en sociaal-organisatorisch inrichten van een passend woningaanbod voor diverse profielen van (toekomstige) oudere bewoners in de sociale huursector.

Bij dit project zijn naast kennisinstellingen HAN, Zuyd Hogeschool en TU/e, DEELpartners Woonzorg Nederland en Talis betrokken, evenals Woonmensen, de Alliantie en Woonzorg Flevoland.

Meer weten? In september komt er meer informatie op deze website. Houd de projecten onder het thema ‘Sociaal Wonen’ in de gaten, of mail naar info@deelacademy.nl .