Zoeken naar betekenisvol innoveren met burgers.

Co-creëren met burgers in innovaties: een adagium waarvoor veel partijen de afgelopen jaren hebben gepleit. Onder meer gemeenten, Health~Holland en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseren om burgers te laten meedenken, mee-onderzoeken en meedoen in co-creatie in innovaties in wijken. Denk aan innovaties om in te spelen op de grote uitdagingen van deze tijd: het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, de ontgroening van de
samenleving, de energietransitie, de aanpak van pandemieën, et cetera. In het Livinglab-project It takes a village to grow old werken burgers verenigd in een burgerinitiatief, onderzoekers vanuit allerlei disciplines, architecten, AI-experts, kunstenaars en cliëntenorganisaties samen aan innovatie om nabuurschap in de wijk te vergroten (zie ook kader). Hoe gaat dit? Wat werkt en welke hobbels hebben we moeten overwinnen?

Het artikel is hieronder te vinden en via: Zoeken naar betekenisvol innoveren met burgers – ICT&health (icthealth.nl).

Voor meer informatie over het Livinglab project It Takes a Village to Grow Old: It takes a village to grow old – DEEL Academy .

Betekenisvol innoveren