Kwaliteit van het binnenmilieu in zorginstellingen en het dagelijks leven van bewoners.

De kwaliteit van het binnenmilieu in zorginstellingen heeft invloed op het dagelijks leven van bewoners. Sensortechnologie is nuttig gebleken bij het evalueren van het binnenklimaat van gebouwen, maar het proces om deze informatie te gebruiken om het comfort van bewoners te verbeteren, met name in de context van verpleeghuizen, is nog onderontwikkeld. Recent onderzoek richtte zich op het monitoren van de kwaliteit van het binnenmilieu in een verpleeghuis in Nederland, ondersteund door de inzichten van professionele zorgverleners. De onderzoekers (Chuan Ma, Masi Mohammadi, Olivia Guerra-Santin en Anne Grave; Empathic Research Community) schreven er een artikel over.

In dit Engelstalige artikel, open access gepubliceerd in ‘Indoor and Built Environment’, leest u meer over dit onderzoek en de resultaten: Supporting dementia care by monitoring indoor environmental quality in a nursing home – Chuan Ma, Olivia Guerra-Santin, Anne Grave, Masi Mohammadi, 2023 (sagepub.com) .