Slim samenleven: innovaties in wijk bieden
mensen met dementie meer vrijheid

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi en ir. Leonie van Buuren, EngD in ICT & Health nr 3 2023

Het huidige zorgsysteem is gefocust op het vermijden van ongewenste situaties. Angst hiervoor laat weinig ruimte voor het stimuleren van gezond gedrag, vooral in de zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het systeem is belangrijker geworden dan de mens. Een consequentie is dat mensen met  vergevorderde dementie vaak in gesloten woongroepen van verpleeghuizen wonen. Dit terwijl de meeste zorgorganisaties een beweging van ‘ziekte naar gezondheid’ omarmen en onderschrijven dat senioren met dementie deel van de samenleving moeten vormen. De ‘deuren te openen’ is echter meer een wens (van de bewoners) en nog te realiseren beleid, dan dagelijkse realiteit. Dus is de vraag: hoe kunnen mensen met dementie veilig van meer vrijheid genieten en zelfstandig door onze woonwijken bewegen?

Het artikel is te vinden via: Slim Samenleven: innovaties in wijk bieden mensen met dementie meer vrijheid.

Slim Samenleven