Ruimtelijke en sociaal-organisatorische verschillen in geclusterd wonen.

Een exploratie van varianten van geclusterde woonvormen voor senioren in de sociale huursector

Vanuit het Livinglab project met Woonzorg Nederland, schreven onderzoekers Kim Hamers (HAN), Nienke Moor (HAN), Masi Mohammadi (HAN en TU/e) en Arianne Hendriks (Woonzorg Nederland) onderstaand artikel. Het behelst een verkenning van geclusterd wonen voor senioren. Wat verstaan we onder geclusterd wonen? En hoe zien we dit terug in de sociale huursector?

Het artikel is hier te vinden: Ruimtelijke en sociaal-organisatorische verschillen in geclusterd wonen – Geron (gerontijdschrift.nl)

Voor meer informatie over het Livinglab project bij Woonzorg Nederland: Meerwaarde van gemeenschappelijk wonen – DEEL Academy