Podcast #02

Het eerste livinglab

In deze tweede podcast gaat Harrie Oosterlee, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nester, in op één van de eerste livinglabprojecten van DEEL. Harrie vertelt over het het gebouw aan de Bredeweg in Roermond dat vanuit de empathische gedachte is gebouwd. Hij gaat daarnaast in op de samenwerking binnen DEEL en wat dat heeft opgeleverd.