Artikel
Ruimtelijke en sociaal-organisatorische verschillen in geclusterd wonen

Een exploratie van varianten van geclusterde woonvormen voor senioren in de sociale huursector.

Vanuit het Livinglabpproject met Woonzorg Nederland, schreven onderzoekers Kim Hamers (HAN), Nienke Moor (HAN), Masi Mohammadi (HAN en TU/e) en Arianne Hendriks (Woonzorg Nederland) onderstaand artikel. Het behelst een verkenning van geclusterd wonen voor senioren. Wat verstaan we onder geclusterd wonen? En hoe zien we dit terug in de sociale huursector?

Voor meer informatie over het Livinglab project bij Woonzorg Nederland: Meerwaarde van gemeenschappelijk wonen – DEEL Academy