Verslag Workshop ‘geclusterd wonen’

Deze workshop werd georganiseerd tijdens het symposium Het Nieuwe Wonen 2023 en werd verzorgd door Annette Duivenvoorden en Susan van Klaveren van Platform31.

In deze workshop werd allereerst ingegaan op de woonprofielen van senioren naar woonwensen, welke door Springco werden door vertaald naar aansluitende woonconcepten. In een eerdere publicatie van Platform31 werden dertig praktijkvoorbeelden van dergelijke woonconcepten besproken. Vanuit dit perspectief werd in de eerste helft van de workshop nader ingegaan op vier van deze (geclusterde) woonconcepten, waaronder het Buurtblok (sociaal & levendig), het Woongebouw (comfortabel & vertrouwd), het Stadsappartement (dynamisch & op jezelf) en de Woonhof (samen voor elkaar). Elk woonconcept sluit aan bij een ander woonprofiel en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van specifieke groepen senioren.

In het tweede deel van de workshop lag de focus op de sociaal-ruimtelijke voorwaarden voor geclusterd wonen. Meer specifiek werd ingegaan op de mate waarin bewoners elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken en hoe dit sociaal-ruimtelijk kan worden gefaciliteerd / bevorderd. Hierbij werd aandacht besteed aan het belang van de aanwezigheid van een ontmoetingsruimte, de schaal en het ontwerp van het woonconcept, en de inrichting van de woon- en leefomgeving. In de discussie die volgde kregen deelnemers (waaronder woningcorporaties en gemeenten) de kans om hun eigen praktijkvoorbeelden voor te leggen. Naar aanleiding hiervan werden verschillende vragen opgeworpen. Zo vroegen deelnemers zich af:

  • Hoe belangrijk de rol is van sociaal beheerders of wijkverbinders in geclusterde woonvormen?
  • Of het al dan niet van meerwaarde is om bewoners uit de omringende wijk te betrekken?
  • Hoe er binnen geclusterde woonconcepten een juiste balans kan worden gecreëerd tussen privacy en gemeenschappelijkheid?
  • Op welke wijze er gestuurd zou kunnen worden op het passend toewijzen van bewoners (en of dit al dan niet wenselijk is)?
  • In hoeverre de realisatie van geclusterde woonconcepten (die vaak gepaard gaan met een hoge betrokkenheid van bewoners) haalbaar is in de sociale huursector?

Al met al een interessante workshop waarin reeds bestaande kennis werd gedeeld, maar waarin ook vragen werden gesteld die nog een antwoord behoeven.

De presentatie is via onderstaande button te bekijken.