symposium

HET NIEUWE WONEN 2023

Het jaarlijkse DEEL-symposium staat dit jaar in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen.

Het jaarlijkse DEEL-symposium staat dit jaar in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen.

 • 11 oktober 2023

 • 12.45 – 17.30u

 • VASIM (De Kolk 15, Nijmegen)

 • gratis evenement

 • Max. 100 deelnemers (DEEL-partners hebben voorrang)

 • Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

symposium

HET NIEUWE WONEN 2023

Het jaarlijkse DEEL-symposium staat dit jaar in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen.

 • 11 oktober 2023

 • 12:45 – 17:30u

 • VASIM (De Kolk 15, Nijmegen)

 • gratis evenement

 • Max. 100 deelnemers (DEEL-partners hebben voorrang)

 • Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk

symposium

HET NIEUWE WONEN 2023

Het jaarlijkse DEEL-symposium staat dit jaar in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen.

Het jaarlijkse DEEL-symposium staat dit jaar in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen.

 • 11 oktober 2023

 • 12.45 – 17.30u

 • VASIM (De Kolk 15, Nijmegen)

 • gratis evenement

 • Max. 100 deelnemers

 • Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk

U bent van harte welkom op het jaarlijkse symposium Het Nieuwe Wonen 2023!

Het jaarlijkse congres ‘Het Nieuwe Wonen’ legt de focus op het ontwikkelen van een slimme woon(zorg)omgeving, vanuit een samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Het gaat hierbij om multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan het beter benutten van technologie en ruimtelijke kennis, toekomstgericht en mensgericht.

In onze ‘Dutch Empathic Environment Livinglabs’ zoeken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden in samenwerking met zorginstellingen,  woningcorporaties en bewoners naar wat wel en wat niet werkt. De Livinglabs kenmerken zich door de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen, zelfstandig met of zonder ambulante zorg tot aan intramuraal wonen.

Woensdag 11 oktober 2023 staat in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen: We delen de laatste inzichten en gaan met elkaar aan de slag in een gevarieerd programma met voldoende ruimte voor interactie. We starten met een inspirerende keynote van prof.dr. Somaya Ben Allouch (HvA & UvA). Vervolgens wordt de link gelegd tussen wetenschap en praktijk als het gaat om geclusterd wonen met promovendus ir. Kim Hamers (HAN) en het onderzoek bij Woonzorg Nederland. Ook hebben we de keuze uit een drietal workshops, in samenwerking met onder andere Platform31, Briqs en DEEL-partners.

U bent van harte welkom op het jaarlijkse symposium Het Nieuwe Wonen 2023!

Het jaarlijkse congres ‘Het Nieuwe Wonen’ legt de focus op het ontwikkelen van een slimme woon(zorg)omgeving, vanuit een samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Het gaat hierbij om multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan het beter benutten van technologie en ruimtelijke kennis, toekomstgericht en mensgericht.

In onze ‘Dutch Empathic Environment Livinglabs’ zoeken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden in samenwerking met zorginstellingen,  woningcorporaties en bewoners naar wat wel en wat niet werkt. De LivingLabs kenmerken zich door de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen, zelfstandig met of zonder ambulante zorg tot aan intramuraal wonen.

Woensdag 11 oktober 2023 staat in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen: We delen de laatste inzichten en gaan met elkaar aan de slag in een gevarieerd programma met voldoende ruimte voor interactie. We starten met een inspirerende keynote van prof.dr. Somaya Ben Allouch (HvA & UvA). Vervolgens wordt de link gelegd tussen wetenschap en praktijk als het gaat om geclusterd wonen met promovendus ir. Kim Hamers (HAN) en het onderzoek bij Woonzorg Nederland. Ook hebben we de keuze uit een drietal workshops, in samenwerking met onder andere Platform31, Briqs en DEEL-partners.

Programma

12.45u Inloop

13.15u Opening door Dagvoorzitter Frank Spuij (Directeur Academie Built Environment HAN) en Prof.dr.ir. Masi Mohammadi (Scientific Director DEEL)

13.30u  

Prof.dr. Somaya Ben Allouch (Hogeschool van Amsterdam & Universiteit van Amsterdam)

14.15u

Ir. Kim Hamers PhD-student (HAN) & Arianne Hendriks (Woonzorg Nederland)

15.00u Pauze

15.20u Workshops

16.20u Terugkoppeling en afsluiting

16.45u Netwerkborrel

Workshops

Workshop 1: Industrieel en circulair bouwen | Briqs
Woningen gaan eeuwen mee, wonen verandert elke dag en de bewoners vormen daarin de empathische kracht. En in de zorg is de woonvraag zo uniek dat er eigenlijk geen gelijke behoeften bestaan, ook niet bij gelijke gezinssamenstelling.
Echter, ons nationale vastgoedrecht is erop gebaseerd dat de eigenaar bepaalt hoe de woning is ingevuld; de kamerindeling, keuken, badkamer en overige installaties. En dat gebeurt dan ook standaard op een manier waarop veranderen moeilijk en kostbaar is. Dat hoeft niet, maar met het woningtekort en de hoge prijzen is dit op de korte termijn goedkoper. De maatschappelijke kosten zijn daarin uiteraard niet meegenomen, die betalen wij allemaal gezamenlijk. Blijven we dat doen? Of veranderen we de spelregels collectief? Want samen kunnen we ‘bouwen in 2 stappen’ uiteindelijk voor lagere (maatschappelijke)kosten voor elkaar krijgen. Door de wooninvulling vergelijkbaar te doen realiseren zoals dat bij winkels en horeca altijd al helemaal gewoon is: de wooninvulling nadien in een wooncasco plaatsen. Dat circulair doen krijgen we er gratis bij. Zijn we empathisch genoeg om dat ook samen te gaan doen?

Workshop 2: Uitdagingen voor langer zelfstandig thuis wonen: denk en doe mee! (Woonzorg Nederland, HAN & ACE)
Eén op vijf gezinnen in de Europese Unie hebben momenteel professionele thuiszorg nodig. Het huidige systeem kan het groeiende aantal zorggebruikers en de vraag naar hoogwaardige zorg op lange termijn niet volhouden. Bijna overal is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het Europese ACE-project (Accelerating the home Care innovation Ecosystem of the future) speelt in op deze uitdagingen.

In een eerste fase brengen de betrokken Europese landen (Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en België) de behoeften en uitdagingen voor de thuiszorg van de toekomst in kaart. DEEL organiseert deze workshop om een zicht te krijgen op uitdagingen voor de Nederlandse stakeholders. Tijdens deze workshop gaan we vanuit verschillende perspectieven nadenken over uitdagingen en mogelijkheden voor langer zelfstandig thuis wonen en digitalisering. Hierbij zal Woonzorg Nederland een introductie vanuit hun praktijk en het faciliteren van deze workshop voor hun rekening nemen.

Workshop 3: Geclusterd wonen voor ouderen: #Hoedan? | Platform31
De ministeries van BZK en VWS willen tempo maken met het bouwen voor ouderen. Van de 900.000 nieuw te bouwen woningen zijn er 290.000 voor de brede doelgroep senioren. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren oud kunnen worden – van aantrekkelijke ‘empty nest’-woonconcepten, die ouderen verleiden door te stromen uit hun eengezinswoning, tot woonvormen met aandacht voor ontmoeten, welzijn en samenredzaamheid en ook zorg. Aan de markt en corporaties de vraag om deze te gaan realiseren. Maar, senioren zijn kritisch als het gaat om een nieuwe woning. Wat maakt verhuizen voor hen de moeite waard? Annette Duivenvoorden en Susan van Klaveren van Platform31, landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio, delen in deze workshop lessen en inzichten uit recent gerealiseerde nieuwe woonconcepten uit heel Nederland. Ze staan daarnaast stil bij het thema samenredzaamheid, ontmoetingsruimten en andere randvoorwaarden die aantrekkelijk zijn voor ouderen om naar toe te verhuizen. Zij gaan graag met u in gesprek over de stap naar het realiseren aan de hand van #Hoedan.

Ir. Kim Hamers en Arianne Hendriks zullen vanuit hun ervaringen binnen het Livinglabproject ‘De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen‘ aanwezig zijn bij deze workshop.

Sprekers

Prof.dr. Somaya Ben Allouch (HvA)
Sinds januari 2021 combineert Somaya Ben Allouch de bijzondere leerstoel ‘Human-System Interaction for Health and Wellbeing’ aan de Universiteit van Amsterdam met haar functie als lector ‘Digital Life’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de interactie tussen mens en systeem; de ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van digitale technologieën/AI in zorg en welzijn. Ze heeft diverse artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder International Journal of Mobile Human Computer Interaction, Journal of Human-Computer Interaction en Journal of Medical Internet Research, en was gastredacteur van de wetenschappelijke tijdschriften International Journal of Distributed Sensor Networks en International Journal of Social Robotics. Sinds 2012 is Somaya lid van de redactieraad van Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. Daarnaast is zij betrokken bij diverse (inter)nationale, door extern gefinancierde onderzoeksprojecten en begeleidt zij diverse PhD-projecten.

Ir. Kim Hamers PhD-candidate (HAN)
Kim Hamers is van huis uit architect en werkt als onderzoeker bij het lectoraat Architecture in Health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Haar promotieonderzoek richt zich op de meerwaarde van geclusterd wonen in de sociale huursector in relatie tot het welbevinden van oudere huurders.

Arianne Hendriks (Woonzorg Nederland)
Arianne Hendriks is adviseur Strategie & Innovatie bij Woonzorg Nederland. Zij begeleidt binnen Woonzorg Nederland het onderzoek en vertaalt de resultaten hiervan naar de praktijk en de manier waarop Woonzorg Nederland gebouwen ontwerpt, beheert, en daarmee ontmoeting faciliteert.

Frank Spuij – Dagvoorzitter
Frank Spuij is Directeur van de Academie Built Environment aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Praktische info

 • gratis evenement

 • Max. 100 deelnemers (DEEL-partners hebben voorrang)

 • Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk

Locatie

VASIM
De Kolk 15
6541 AV Nijmegen

Praktische info

 • gratis evenement

 • Max. 100 deelnemers (DEEL-partners hebben voorrang)

 • Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk

Locatie

VASIM
De Kolk 15
6541 AV Nijmegen