“Een woning moet meer bieden dan een dak boven je hoofd, zeker voor senioren”, “Wat als het huis deels taken van de mantelzorger of zorg over kan nemen?”, “Een empathische woning dus, die jou ‘kent’, meevoelt en reageert op je behoeften en zorgt dat je bijvoorbeeld voldoende beweegt, je verzorging op maat biedt en zo bijdraagt aan behoud van je gezondheid.”

prof.dr.ir. Masi Mohammadi

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Empathische Woonomgeving’ zijn er diverse projecten geïniteerd. Ieder project heeft zijn eigen projectleider, partners en tijdspad. Alle projecten vallen onder de collectie ‘het huis als mantelzorger‘.