Webinar ‘It takes a village to grow old’ | Leonie van Buuren en Marja Peltenburg

Datum: 4 april 2024
Tijd: 13:00-14:00u
Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk
Aanmelden:

It takes a village to grow old

De afgelopen twee jaar is binnen het Citizen Science-project ‘It takes a village to grow old’, onderzoek gedaan naar hoe interactieve kunst nabuurschap in de Amsterdamse wijk Stadsdorp Vondel/Helmers kan vergroten. Én hoe dat op een zo goed mogelijke manier met de burger samen gedaan kan worden. In dit webinar wordt uitgebreid ingegaan op de geleerde lessen in de mensgerichte aanpak en aan welke randvoorwaarden een interactief kunstwerk moet voldoen om ontmoetingen te stimuleren tussen mensen in de wijk.