Webinar ‘Diversiteit en ontmoeting in de leefbare buurt’ | Inge Kok Postma

Datum: 21 maart 2024
Tijd: 13:00-14:00u
Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk
Aanmelden:

Diversiteit en ontmoeting in de leefbare buurt

Webinar ‘Diversiteit en ontmoeting in de leefbare buurt’ | Inge Kok Postma

Hoe kunnen beleidsmakers en ontwerpers rekening houden met de groeiende diversiteit in wijken? Toegenomen sociale en culturele diversiteit maakt het samenleven complexer en doet meer dan ooit een beroep op de publieke ruimte. Ruimte voor vluchtige ontmoeting is essentieel om je veilig en thuis te voelen in de buurt. Bovendien is een gevarieerd aanbod aan informele ontmoetingsplekken en sociaal-fysieke infrastructuur nodig om aan een breed palet van inwoners ruimte te bieden. Ontwerpers en beleidsmakers wordt gevraagd een cultuursensitieve bril op te zetten.

Inge Kok Postma is senior projectleider gespecialiseerd in het thema ‘kwaliteit van de leefomgeving’ bij Platform31, netwerkpartner van DEEL.  Zij is verbonden aan WijkWijzer, platform voor leefbare en veilige wijken.