Themasessie: Participatie

Datum: 23 januari 2024
Tijd: 13.00 – 16.30u
Locatie: Cocosmos (Genneperweg 145, Eindhoven)
Toegankelijkheid: Beperkt plaats, DEELpartners hebben voorrang
Aanmelden:

Themasessie: Participatie

Deze interactieve middag zal in het teken staan van participatie, waarbij we starten met een interactieve lezing en vervolgens het participatiespel ‘samen ruimtelijk ontwerpen’ (ontwikkeld vanuit het project  Slimme Wijk) zullen introduceren en spelen.

De eerste sessie wordt verzorgd door dr. ir. Philémonne Jaasma*. Ze is oprichter van Cocosmos, ontwerpend onderzoeker en participatieprocesbegeleider.

Bij ruimtelijke veranderingen is het gelukkig steeds belangrijker om de omgeving te betrekken. Maar hoe? En op welke manier? Wanneer is het betekenisvol? Daarover gaat Philémonne, op basis van voorbeelden uit haar werk met cocosmos, graag met alle deelnemers in gesprek. Hoe onderzoeken we behoeftes van belanghebbenden? Hoe verbeelden (co creëren) we mogelijke toekomsten? En hoe valideren we deze toekomstvoorstellen met de belanghebbenden? Het is een interactieve lezing, waarin we ook graag voorbeeldprojecten met elkaar delen.

In het tweede deel van het programma wordt door Sophie Peters (onderzoeker HAN) het participatiespel ‘Samen ruimtelijk ontwerpen’ geïntroduceerd en vervolgens gespeeld.

Dit spel is ontwikkeld in het kader van het project de SLIMme wijk in Waalre (TU/e, Wooninc., Oktober). Het is gericht op werknemers van (maatschappelijke) organisaties, die vanuit hun werkveld betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelprocessen die een grote impact hebben op (kwetsbare) bewoners. Tijdens het spel staat ook zo’n ontwikkelproces centraal, namelijk de renovatie van een woonzorgcentrum in het fictieve plaatsje Brekelhout. Je kruipt in de rol van een van de betrokkenen, zoals een bewoner, zorgmanager of huismeester, om zo zelf een participatieproces ervaren.

*Philémonne promoveerde in 2018 op de rol van ontwerp bij inwoners- en overheidsparticipatie en werkte vervolgens als sr. Innovatiestrateeg bij ontwerpbureau Van Berlo, voordat zij in 2021 haar ontwerpend onderzoeksbureau cocosmos begon. cocosmos staat voor: samen maken we de stad. Cocosmos doet ontwerpend onderzoek voor toekomstperspectief bij maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de energietransitie, stedelijke verdichting en jongerenwelzijn.