Themaochtend ‘Toekomstbestendige huurdersprofielen in de sociale woningbouw’

Datum: 16 november 2023
Tijd: 09.30u – 12.30u
Locatie: Technische Universiteit Eindhoven
Toegankelijkheid: Beperkt plaats
Aanmelden:

Themaochtend ‘toekomstbestendige huurdersprofielen voor de sociale woningbouw’

Deze ochtend wordt georganiseerd in het kader van het Raak-publiek project ‘Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid’ (https://www.sia-projecten.nl/project/bouwen-aan-zelf-en-samenredzaamheid).

Graag willen we met elkaar kijken hoe we komen tot passende en toekomstbestendige huurdersprofielen voor zelfstandig wonende senioren i.r.t. zelf- en samenredzaamheid. Daarbij starten we met een lezing van Willeke Vos, Manager Zorg bij Oktober, over haar promotieonderzoek ‘De invloed van sociale netwerken op het welzijn van thuiswonende ouderen.’ Ze zal daarnaast spreken vanuit haar ervaringen binnen Oktober t.a.v. zorg naar/in de thuissituatie (toekomstgericht).

Vervolgens willen we in een expert sessie dieper ingaan op de vraag welke bewonersprofielen de variatie die er bestaat binnen de groep van zelfstandig wonende senioren in de sociale woningbouw het beste kunnen vatten. Hierbij gaan we uit van bestaande kennis die we samen met elkaar aanvullen met nieuwe kennis over invloedfactoren die in de toekomst belangrijk(er) gaan worden als het gaat om zelf- en samenredzaamheid en woonpreferenties.

Beperkt plaats, DEEL-partners hebben voorrang.