Scientific Workshop

Datum: 16 november 2023
Tijd: NTB
Locatie: Arnhem
Toegankelijkheid: Beperkt plaats, kernpartners DEEL hebben voorrang
Aanmelden:

Themadag ‘Architecture of Cohesion: Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid’

Gedurende dit dagdeel staat de relatie tussen het ontwerp van de woonomgeving en de zelf- en samenredzaamheid van (oudere) bewoners centraal met het oog op langer ‘zelfstandig’ thuiswonen. Een belangrijke vraag hierbij is of we met het ontwerp van de woonomgeving sociale banden tussen bewoners kunnen versterken en daarmee kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van de individuele bewoner en de samenredzaamheid van de bewonersgroep als geheel. Daarbij willen we ingaan op bewonersprofielen, zelfredzaamheid en woonpreferenties, met een blik op de toekomst.

Het programma zal bestaan uit lezingen en inhoudelijke discussie, waaronder een interactieve expert sessie in het kader van het project ‘Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid’.  Het definitieve programma wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Beperkt plaats, DEEL-partners hebben voorrang.