• 5 november 2024

  • 10.00 – 11.00u

  • HAN + online

Voorzorgcirkels

Voorzorgcirkels: waar gezonde, vitale ouderen de zorgafhankelijke leeftijdsgenoten gaan helpen.

Henk Geene vertelt u in een hybride lezing over het ontstaan en de functie van voorzorgcirkels: deze netwerken worden uit voorzorg ontwikkeld, om voor te sorteren op het ouder worden. Het idee is dat gezonde vitale ouderen zorgbehoevende ouderen helpen, waarbij er een evenwicht in aantal bestaat tussen beide groepen. De cirkels kunnen een zorgzekere situatie creëren en werk uit handen nemen van professionele organisaties.