Onderwijs en DEEL

DEEL heeft een structurele samenwerking met én inbedding in het onderwijs. Voortvloeïng van kennis over en weer is geborgd door:

PhD- en EngD (voorheen PDEng)trajecten verbonden aan livinglabprojecten vanuit HAN en TU/e .

Minor Smart Healthy Environments: jaarlijks of halfjaarlijks betrokken bij livinglabprojecten (als hybride leeromgeving).

Stagiairs en afstudeerders HAN Academie Built Environment.

Afstudeerateliers TU/e

Projecten met studenten vanuit Industrieel Product Ontwerp en Embedded Systems (Health Concept Lab) S3, S4 en S6 HAN.

Studenten en docenten worden bovendien met regelmaat uitgenodigd bij DEEL activiteiten.

Workshops en sessies voor professionals.

Er wordt ook geregeld meer ad hoc kennis gedeeld en uitgewisseld, afhankelijk van bestaande vragen bij de diverse stakeholders. Naast de structurele samenwerkingen, zijn er bovendien binnen de diverse Livinglabprojecten verschillende kennisinstellingen en opleidingen betrokken.