Empathic Research Community (ERC)

De DEEL Empathic Research Community (ERC) is een op zichzelf staande lerende gemeenschap binnen DEEL. ERC bestaat uit onderzoekers betrokken bij projecten in de livinglabs. Onderzoekers van de TU/e (leerstoel Smart Architectural Technologies) en de HAN (lectoraat Architecture in Health) vormen het kernteam.  Dit team breidt zich uit met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen en vakgebieden, verbonden aan livinglabs. Naast dat we samen onderzoek doen en kennis en ervaring delen, is er ruimte voor gezellige activiteiten. Belangrijk is hierbij het blijven ontwikkelen en leren van elkaar en anderen om zo optimaal mogelijk wetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor de praktijk.